Những khó khăn trong việc tìm nơi bán máy đồng hồ treo tường