Hệ quả của việc chọn nhầm xưởng sản xuất balo học sinh không uy tín