Khi website được thiết kế ra, nó phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, dễ điều hướng, tạo trải nghiệm cho người dùng, Bố cục giao diện  hợp lý dễ hiểu càng giúp người dùng dễ thao tác và sử dụng. Quan trọng tính thẩm mỹ của website.